Deel 3: fokken: feiten, fictie, fabels en folklore; 


Bovenstaand plaatje dat ik ontving Van Marcel Görtzen, uit Kerkrade als reactie op deel 2. Het staat in  het  Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO en kan helpen bij het maken van een fokprogramma oftewel SMART-doel. (zie plaatje hierboven) Voor de liefhebber is  het boekje (264 pag.) gratis te downloaden op https://www.wur.nl/nl/nieuws/HBO-leerboek-fokkerij-en-genetica-beschikbaar-als-pdf-file.htm

Met dank aan Marcel!

In deel 2 sloot ik af met de belofte terug te komen op de selectie. Bij nader inzien doe ik dit niet, want dat is een nogal wijdlopig verhaal en het zou ten koste gaan van de eenvoud of simpelheid. Voor hier en  overal is simpelheid en overzicht een must.

Wat nu volgt zijn een aantal strategische concepten grotendeels uit "Genetics of Racing".

Al  vrijwel direct wordt afgerekend met de fictie, de fabels en de folklore. Er wordt gefocust op de feiten en bruikbare concepten voor de liefhebber !

Belangrijk is dat het simpel en duidelijk wordt gehouden. Dat is eigenlijk het enige wat ik op bovenstaand plaatje tegen heb. Voor die duidelijkheid verwijs ik naar de hierna volgende dia presentatie

Voor mezelf heb ik wel het fokdoel volgens dit  plaatje ingevuld. Het werkt als een kwaliteitscirkel, hetgeen een constante verbetering waarborgt. Zie hiernaast.

 

 

 

 

1. Wat zijn mijn kwekers?  12 koppels met allemaal Marathon achtergrond en prestaties.

2. Mijn Fokdoel = goede Marathonduiven kweken, die kop kunnen doen en (bijna) niet missen op vluchten van 1100 km en verder.

3. Alle beschikbare info over prestaties (kweek en vlieg) verzamelen en rangschikken.

4. Op basis van deze gegevens fokwaarde schatten en toetsen aan het fokdoel (2)

5. Selectie en paring.

6. Doorgaan met kwalitatief goede duiven en zo nodig en indien mogelijk door kruising verder verbeteren.

7. Controleren of ik vooruit ga en of er genoeg variatie in de genenpoel (ploeg duiven) zit.            Het gaat dan om verschillende lijnen, die je gevarieerd kunt inzetten  om inteelt degeneratie te voorkomen

En dan weer terug naar 1.

Om dit allemaal zo goed mogelijk te kunnen doen moet je met veel zaken rekening houden. Een voorbeeld hiervan vind je in de presentatie hieronder. 

De dia over SMART doelen is door mij toegevoegd omdat ik het extra belangrijk vind, dat je als liefhebber helder hebt waar je staat en wat je hebt bereikt t.a.v. je doel. Niets motiveert meer dan de constatering dat je dicht in de buurt van je doelen zit en dus ook dicht bij je succes in de sport. En dat geeft de burger weer moed!

 


Zo...... in principe hebben we nu eigenlijk alles waar het om draait gehad.

Er valt natuurlijk nog heel veel meer over te zeggen, maar voor mij doet dat afbreuk aan de simpelheid en de eenvoud.

Het gaat dus niet alleen over duiven, maar ook over de liefhebber, die probeert de prestaties van zijn duiven te verbeteren. 

Kunnen omgaan met onbekendheden en die door informatie te verzamelen en goed vast  leggen proberen zo klein mogelijk te houden.

Wie er meer over wil weten verwijs ik naar de site van  

Dave shewmaker  

Uitleg  van "de regel van 7"

De artikelen en de verschillende presentaties samen met het contact met Dave en natuurlijk het boek 'Genetics of Racing" ; ik heb er aan veel gehad.          Het heeft mijn blik op de sport verruimd en mijn handelen veel meer gericht. Het heeft me ook geleerd dat je echt niet alles hoeft te weten en dat je het vooral leuk moet houden omdat het is maar een hobby is.

Een hobby die veel kost, maar ook heel veel kan opleveren.