Als het even niet loopt.

Gepubliceerd op 4 januari 2022 om 14:19

Op een of andere manier loopt het niet zoals je wilt of zoals je gewend bent.  Als melker doe je planning en  strategie en gebruik je een methode waarop je je handelen  baseert. Duiven reageren daarop en ze volgen. Dat is leuk en het motiveert de melker om nog beter met de duiven om te gaan. Zo krijg je kwaliteit en goede sfeer op het hok. Je geniet van je duiven en zij hopelijk ook van jou.  Als het niet loopt dan gebeurt dit niet!  Als liefhebber heb je dan vaak het gevoel dat het net andersom is en dat de duiven de dienst uitmaken en jij volgt.

Voorbeeld: de duiven trainen niet dus haal je de vlag maar weg. Als je de vlag op het hok zet gaan ze op het land zitten.  Dan werkt het dus niet.                                                                                 

In de hondensport is het zo dat je maar één keer een commando geeft en niet vaker. En je geeft alleen een commando, als je honderd procent zeker weet, dat het commando wordt opgevolgd. Wordt het niet opgevolgd, dan zit je fout en had je het commando niet moeten geven. Bij twijfel houd je dus je mond!

Als het wel wordt opgevolgd dan is het zaak dat het dier uitgebreid beloond wordt met wat het van je verwacht. Je moet dus weten wat het dier het liefst heeft en dat moet het dier dan zo snel mogelijk na het opvolgen van het commando krijgen.

Bij onderzoeken over operante conditionering in de psychologie is aangetoond, dat kippen en duiven uitstekend te conditioneren zijn. Net als ratten.

Duiven zijn natuurlijk geen kippen of ratten, maar de baas moet wel weten wat zijn handelen oproept en veroorzaakt. Hij moet daar bewustzijn voor hebben of ontwikkelen.

Je moet dus weten wat echt als beloning wordt ervaren en als je het niveau van de performance wil verhogen dan geef je het direct; en af en toe niet. Het blijkt zo te zijn dat enige onzekerheid over de beloning de performance sterk verbetert.

Als duiven altijd maar een beetje rondslenteren en nooit hoeven te luisteren, dan is het natuurlijk raar, dat er bij thuiskomst van een vlucht ineens wel geluisterd moet worden. En niet raar, dat er stress ontstaat (eerst bij de liefhebber en dan bij de duif) als er niet wordt geluisterd en de duif niet direct binnenloopt.

Veel liefhebbers fluiten of rammelen met een busje als de duiven moeten binnenkomen. Bij mij gaat dat net iets anders. Al vanaf de datum van spenen wordt er direct geroepen of gefloten als het eten wordt aangeboden. Als ze dan eten blijf ik ze zo nu en dan toefluiten en zacht roepen. Daar denk je niet meer bij na, dat gaat automatisch.

Als ze voor het eerst buiten zitten en ik wil ze naar binnen hebben, gaat het hok open wanneer er voer klaarstaat en ik roep en/of -fluit ze binnen, terwijl ik in het hok zit. Nog voor ze voor het eerst hebben uitgevlogen, stormen ze al direct naar binnen. Als ze niet meteen komen, roep of fluit je rustig door tot ze allemaal binnen zijn. In het begin pikken ze het niet altijd even snel op en moet je wat geduld hebben. Als ze het eenmaal door hebben dan moeten ze gewoon meteen luisteren. Blijft staan dat je ze niet moet roepen als je twijfelt of ze er wel gehoor aan gaan geven. Het snel binnenkomen is dan geleerd en geregeld voor de toekomst.

Vaak gaat de liefhebber als eerste de fout in en volgen de duiven, die daarna de schuld krijgen dat het niet loopt zoals de liefhebber wil. Voorbeeld: zo is het hier nu winter (januari 2022) en als het even kan moeten ze elke dag naar buiten. Nooit laat ik ze dan alleen en zodra ze uitgevlogen zijn moeten ze direct naar binnen. Niet binnenkomen is geen beloning (eten). Dit wordt zo gedaan vanwege de roofvogels die altijd of wisselend actief zijn. Je kunt er niet tegen kijken, zo snel zitten de vogels binnen. En zo moet dat, want anders houdt je geen duif over.

Als nestspeler heb ik al jaren de klacht dat de duiven in het vliegseizoen slecht trainen. Daar baal ik van, maar ondertussen heb ik ze deze gewoonte wel in de winter aangeleerd en beloond.

Dat moet dus anders. Nu zijn er wel verschillende manieren om de duiven dit aan te leren, maar ik weet nog niet wat het beste zal aansluiten. Ondertussen weet ik wel dat het opbrengst is van eigen handelen. Zoals het met veel zaken in en om het duivenhok is. Het is belangrijk om dit te onderkennen en er rekening mee te houden.

Dat is ook melken!

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.